Jäsenyys/tietosuoja

Jäseneksi ilmoittautuminen ja jäsenmaksu

Henkilöjäsen 15€, perhejäsen 20€, kannattajajäsen alk. 200€

Ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen jäsenmaksun voi maksaa seuran tilille FI86 5343 0720 1243 25. Tekstikenttään jäsenen/jäsenten nimet. 

Seuran äänioikeutettuja jäseniä ovat 15v täyttäneet, jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Valmennusryhmissä luistelevat maksavat jäsenmaksun erikseen. Toivomme perhejäsenyyttä. Myös seuran kustantaman ohjaaja/valmentajakoulutuksen edellytys on seuran jäsenyys. Jäsenistä pidetään sähköistä rekisteriä, johon kirjataan nimi ja kotipaikka. Rekisterin tietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Jäsenmaksu laskutetaan aktiivisessa toiminnassa olevilta perheiltä/luistelijoilta tammikuussa. Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden.

Kilpailuedustus edellyttää jäsenyyttä.

Luistelijat ilmoittautuvat ryhmiin sähköisesti. Ilmoittautumisista pidetään erillistä, sähköistä luistelijarekisteriä, johon kirjataan nimi,huoltajan nimi,puhelinnumero ja sähköposti sekä luistelijan mahdolliset toimintaan vaikuttavat sairaudet/ensiapuohjeet. Rekisterin tietoja käyttävät ryhmien ohjaajat/valmentajat, taloudenhoitaja kuukausimaksujen seurantaan, seuran tiedotusvastaava yhteydenpidossa perheisiin sekä nippulisenssivastaava. Lisäksi nippulisenssiin kuuluvista luistelijoista (max 2 harj/vk) kerätään tarvittaessa Suomen Taitoluisteluliiton kulloinkin käyttämän nippulisenssijärjestelmän vaatimusten mukaan myös sotu, jota tietoa käyttää ainoastaan seuran nippulisenssivastaava. Kilpailevien luistelijoiden tietoja käytetään myös kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. 

Seuran toiminnassa otetaan valokuvia ja videoita, joita julkaistaan seuran nettisivuilla, lehdistössä sekä yhteistyökumppaneiden materiaaleissa. Mikäli kuvien julkaisukielto on voimassa, luistelija ei voi osallistua seuran julkisiin tapahtumiin.

Jäsen- ja luistelijarekisterivastaava: Mari Vallius

LieTa ry:n jäsenilmoittautuminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalain vaatimusten mukaiset tietosuojaselosteet

PDF-tiedostoTietosuojaseloste Jäsenrekisteri LieTa ry.pdf (429 kB)
PDF-tiedostoTietosuojaseloste Luistelijarekisteri LieTa ry.pdf (434 kB)